Bedrijven

BEVEILIGING BEDRIJVEN

Elke bedrijf, groot of klein, heeft behoefte aan veiligheid, continuïteit en zekerheid. Uw klanten en medewerkers zijn immers afhankelijk van u. Vele factoren kunnen de continuïteit verstoren. Vaak zijn de gevolgen voor uw bedrijf niet te overzien. Daarom is het belangrijk om de risico’s goed in kaart te hebben om ze vervolgens te kunnen beheersen. Wij noemen dit “Security Risk management

ENKELE VOORBEELDEN VAN RISICO’S

  • Diefstal, verduistering of fraude
  • Agressie, afpersing of corruptie
  • Natuurrampen of technisch falen
  • Informatiediefstal of hacking
  • Imagoschade
Bedrijven

EFFECTIEF BEVEILIGD

Om uw bedrijf zo effectief mogelijk te beveiligen moet er een goede balans zijn tussen de risico’s en de te nemen maatregelen. U wilt immers alleen beveiligen waar dit ook daadwerkelijk nodig is. En áls u beveiligt, dan moet het ook goed gebeuren. Daarnaast heeft u als ondernemer vaak te maken met de nodige beveiligingseisen van uw verzekeraar. Central Alert helpt u hierin een gezonde en onderbouwde balans te vinden. Onze Security consultants staan voor u klaar!

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVRAAGSTUKKEN

Zit u in uw maag met een specifiek probleem op het gebied van veiligheid en beveiliging? Wij staan altijd voor uw klaar om u te adviseren over een passende oplossing. Central Alert beschikt over een team van experts met specialistische kennis op vele verschillende gebieden.

ENKELE VOORBEELDEN

  • Preventie van diefstal of derving
  • IT en informatiebeveiliging
  • Toegangsbeheer en autorisatie
  • (pre)employment screening